Bağımsız Girişimci Kaçış Planı | Biobellinda
Whatsapp Hattı :  Paylaş +90 850 259 69 59
Müşteri Hizmetleri :  +90 216 324 59 99       Whatsapp Hattı :  Paylaş +90 850 259 69 59
TR Dil: Türkçe Down

BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİ KAZANÇ PLANI

A. BioBellinda Satış Sistemi Nedir? Hangi Kazanç Türlerini İçerir?

Biobellinda Satış Sistemi, temelde “Çok Katmanlı Pazarlama Sistemi” olarak da bilinen Doğrudan Satış Yöntemi’ne dayanır.

BioBellinda’nın satmakta olduğu ürünler, bağımsız girişimcilere indirimli fiyat üzerinden satışa sunulur. BioBellinda sistemine dâhil olan bağımsız girişimciler, ilk alışverişlerinden itibaren ürünleri bu indirimli fiyatlar üzerinden satın alabilirler.

Bağımsız girişimcilerin çok katmanlı pazarlama sistemine dâhil olmakla elde edecekleri asıl gelir, indirimli fiyat üzerinden satın aldıkları ürünleri nihai tüketiciye gerçek fiyatları karşılığı satmak suretiyle kazanmış olacakları Perakende Satış Geliri’dir.

Bağımsız girişimci ayrıca, BioBellinda’dan gerçekleştirdiği her alışveriş esnasında satın almış olduğu ürünlerin miktarına göre bir iş hacmi oluşturur. Bağımsız girişimci, oluşturmuş olduğu iş hacmine göre ilave prim ve kazanca hak kazanır.

Bağımsız girişimcinin her bir ay için hak kazandığı primler, bu bağımsız girişimcinin ilgili ay içerisinde kendisinin ve/veya oluşturduğu grubunun (alt pazarlama ağının) BioBellinda’dan yapmış olduğu ürün satın alımlarına göre hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bağlamda; BioBellinda sistemine dâhil olan bir bağımsız girişimci, aşağıda sayılı olan 8 farklı kazancı sağlama imkânına sahiptir. Ancak bağımsız girişimcinin bu kazançlara hak kazanması, her bir kalem için ayrı olan satış şartlarını yerine getirmiş olmasına bağlı olup bu şartlar “BioBellinda Satış Sistemindeki Terimler ve Kazanç Tanımları” başlığı altında detaylarıyla açıklanmıştır.

1. Bağımsız girişimcinin BioBellinda’dan indirimli fiyatla satın aldığı ürünleri, nihai tüketiciye gerçek fiyatı üzerinden satarak elde edeceği %35 oranında perakende satış geliri.
2. Bağımsız girişimcinin, grubuyla birlikte ortaya koymuş olduğu Grup Performansından elde edeceği %3-%24 arası performans prim kazancı.
3. Bağımsız girişimcinin alt pazarlama ağında yer alan her bir grubun %24 seviyesine gelmesiyle elde edeceği süreklilik primi.
4. Bağımsız girişimcinin, referansı aracılığı ile alt pazarlama ağına dâhil olmuş olan bağımsız girişimcilerin ilk siparişinden elde edeceği %10-%15 arası referans primi.
5. Bağımsız girişimcinin alt pazarlama ağında yer alan grupların kariyerlerini devam ettirmesi halinde elde edeceği liderlik primi.
6. Alt pazarlama grubunda bir veya daha az bağımsız girişimci bulunan bağımsız girişimcinin hak kazandığı ve kişisel puanının %3’üne denk gelmekte olan prim, kişisel performans primi.
7. İnternet reklamları ile sağlanacak olan %10’luk e-BioBellinda primi.
8. Tüm bu kazançlara ek olarak, ödül mahiyetinde kazanılacak Bonus Ürünler

B. BioBellinda Satış Sistemindeki Terimler ve Kazanç Tanımları

1. BioBellinda Satış Sistemi: Doğrudan satış yönteminin bir dalı olan çok katmanlı pazarlama sistemidir; BioBellinda Marketing Organizasyonu olarak da bilinir.

2. Bağımsız Girişimci Alış Fiyatı: BioBellinda satış sistemine dâhil olan bağımsız girişimcilere yönelik hazırlanıp yayımlanan ve BioBellinda’nın alım satıma konu ettiği ürünlerin “Ürün Puan Değeri”, “Ürün Değerleri”, “Bağımsız Girişimci Alış Fiyatı”, “Tavsiye Edilen Satış Fiyatı” bilgilerinin yer aldığı Bağımsız Girişimci Fiyat Listesindeki, “Bağımsız Girişimci Alış Fiyatı”dır. İşbu fiyatlar, BioBellinda tarafından yıllık olarak belirlenir.

3. Müşteri Fiyatı: BioBellinda tarafından nihai tüketicilere yönelik hazırlanıp yayımlanan Müşteri Fiyat Listesi’nde, BioBellinda’nın alım satıma konu ettiği ürünlerin Bağımsız Girişimci Alış Fiyatına %35 eklenerek elde edilen ve “Tavsiye Edilen Satış Fiyatı” olarak adlandırılan perakende satış fiyatıdır. İşbu fiyatlar, BioBellinda tarafından yıllık olarak belirlenmekle birlikte “www.biobellinda.com.tr” internet adresinde de yayımlanmaktadır.

4. Bağımsız Girişimci: BioBellinda Satış Sistemi’nde; ticari amaçlı indirimli ürün alımı yapabilen, önceden belirlenmiş kâr marjı oranlarıyla bağımsız girişimci olmayan nihai tüketicilere bu ürünlerin satışını yapma yetkisi bulunan, yine anılan sistem kapsamında kendi alt pazarlama ağını kurma ve prim kazanma imkânı bulunan ve BioBellinda’nın “Bağımsız Girişimci Üyelik Sözleşmesi”ni onaylayarak kabul etmiş olan kişidir.

5. Menajer: Bir kişinin BioBellinda Satış Sistemi ile tanışmasını sağlayan, ona sistem ve kazançlar hakkında bilgi aktaran, ilgili kişinin sisteme yeni bağımsız girişimci olarak katılımı esnasında referans olan ve önceki bir referansı ile alt pazarlama ağına en az bir bağımsız girişimci kaydedilmiş olan Bağımsız Girişimcidir.

6. Aday Bağımsız Girişimci: BioBellinda Satış Sistemi’ne dâhil olma isteğini belirtmesine rağmen Bağımsız Girişimci Üyelik Sözleşmesi’ni imzalamamış olan veya imzaladıysa bile henüz ilk siparişini vermemiş olan kişidir. Aday Bağımsız Girişimcinin üye numarası ve şifresi vardır ve bireysel şubesi bulunmaktadır. Aday Bağımsız Girişimci üyelik kaydı yapıldıktan sonra 3 ay içinde ilk siparişini vermesi ile birlikte Bağımsız Girişimci olur. Üye kaydı yapıldıktan sonra 3 ay içinde sipariş vermemesi veya verdiği siparişin iptal işlemine konu olması durumunda Aday Bağımsız Girişimcinin kaydı silinir. Aday Bağımsız Girişimci, yeni Bağımsız Girişimcilerin sisteme kaydı için referans olamaz.

7. Aktif Üye: BioBellinda Satış Sistemi’ne dâhil bulunan Bağımsız Girişimcinin, son sipariş tarihinden sonra 90 gün içinde yeni bir sipariş vermesi durumunda ulaştığı statüdür.

8.Pasif Üye: Biobellinda Satış Sistemi’ne dâhil bulunan Bağımsız Girişimcinin, son sipariş tarihinden sonra 90 gün içinde yeni bir sipariş vermemesi halinde dönüştüğü statüdür. Pasif üyenin sistemdeki Bağımsız Girişimci kaydı, son sipariş tarihinin üzerinden toplam 6 (altı) ay geçmesi ile birlikte silinecektir.

9. Ürün Puan Değeri (“PD”): Sistemde yer alan ürünlerin her birinin ayrı bir PD değeri bulunmaktadır. İşbu puan değeri, Bağımsız Girişimciye sistem kapsamında elde edilen/edilecek prim kazançlarının hesaplamasında kullanılmaktadır.

10. Ürün Değeri (“ÜD”): Sistem kapsamında, Bağımsız Girişimcilerin kişisel ve grup cirolarının hesaplamasında baz alınan değerdir. Ürün Değeri, Bağımsız Girişimci Alış Fiyatı’nın KDV hariç değeridir.

11. Kişisel Ciro: Bağımsız Girişimcinin sistemden gerçekleştirdiği ürün alımlarının karşılığı olan ürün değerleri toplamını ifade etmektedir.

12. Grup Cirosu: Menajerin kendi “Kişisel Ciro”su dâhil olmak üzere kendisinin referansı ile sisteme dâhil olan bağımsız girişimcilerden oluşan grubun sistemden gerçekleştirdikleri ürün alımlarının karşılığı olan ürün değerleri toplamını ifade etmektedir.

13. Perakende Satış Geliri: Bağımsız girişimcinin indirimli fiyatla satın aldığı ürünleri, nihai tüketiciye indirimsiz fiyat olan müşteri fiyatı üzerinden satması sonucu kazanacağı müşteri fiyatının %35’ine denk gelen gelirdir.

14. Grup Performans Primi: Sistemde belli bir ürün alım seviyesine ulaşan Menajerlere verilen primi ifade etmektedir. Prim hak edilen satış seviyesi, satılan ürünün puan değeri (PD) baz alınarak hesaplanmaktadır. Performans Prim Seviyeleri %3-%6-%9-%12-%15-%18-%21-%24’dür. Buna göre grubuyla birlikte;
- 200 PD iş hacmi sağlayan menajer %3,
- 400 PD iş hacmi sağlayan menajer %6,
- 800 PD iş hacmi sağlayan menajer %9,
- 1600 PD iş hacmi sağlayan menajer %12,
- 2800 PD iş hacmi sağlayan menajer %15,
- 4000 PD iş hacmi sağlayan menajer %18,
- 6500 PD iş hacmi sağlayan menajer %21,
- 10.000 PD iş hacmi sağlayan menajer %24 seviyelerine göre kazanç sağlar.

15. Referans Primi: Daha önce sisteme katılan bağımsız girişimcinin/menajerin, sisteme referansı aracılığı ile kaydolmuş olan her bir bağımsız girişimcinin sistemden gerçekleştirmiş olduğu ilk siparişten kazanacağı %10-%15 arası tek seferlik primi ifade etmektedir.

16. Süreklilik Primi Sistem içerisinde %24’lük seviyeye ulaşan bir menajerin, alt pazarlama ağında bulunan bir bağımsız girişimcinin de %24’lük seviyeye ulaşması nedeniyle kazanacağı tek seferlik bir ek primdir.

17. Bonus Ürün: Sisteme dâhil olup, grup performans primine hak kazanan menajerlerin ilk defa %3-%6-%9-%12-%15-%18-%21-%24 seviyelerine ulaşmaları halinde, her seviyeye ilişkin bir defaya mahsus olmak üzere performans primine ek olarak kazanılan bonus ürün ödülüdür. Bonus ürün karşılığında herhangi nakdi bir kazanç sağlanmamakta, ürünün kendisi bonus olarak hediye edilmektedir.

18. Prim Hakediş Şartı: Bağımsız Girişimcinin işbu Kazanç Planında yer alan primlere hak kazanması için, ilgili ay içerisinde kişisel olarak 42 PD değerinde sipariş vermiş olması gerekmektedir.

19. Kişisel Performans Primi: Alt pazarlama grubunda hiçbir Bağımsız Girişimci bulunmayan veya yalnızca bir Bağımsız Girişimci bulunan Bağımsız Girişimcinin/menajerin kişisel cirosunun 200 PD ve üzeri olması durumunda kazanılan kişisel cirosunun %3’ünü ifade etmektedir.

C. Ek Hükümler

1. Primlerin ödenmesinde esas, kesinleşmiş olan siparişlerin primlerinin ödenmesidir. Bağımsız girişimci tarafından verilmiş olan siparişler, en geç ürünlerin teslim tarihinden itibaren 14 günlük cayma/iade süresinin dolmasının ardından, Bağımsız Girişimci tarafından cayma hakkı kullanılması yönünde bir talepte bulunulmaması halinde kesinleşirler.

2. Şirketin Bağımsız Girişimci prim kazançları için cari hesap kesim tarihi, her ayın son günüdür. Bağımsız Girişimcilerin ay içerisinde gerçekleştirmiş oldukları prim kazandırıcı faaliyetlere ilişkin hak edişleri, ilgili ay sonunda hesap kesiminin gerçekleştirilmesi ile netleşir. Bu şekilde hesaplanan hak edişler, hesap kesim tarihini takip eden ikinci ay içerisinde ödenir. Hesap kesim tarihinden sonra, hak edişlerine dahil edilen siparişlerin Bağımsız Girişimci tarafından iptal edilmesi halinde, iptal edilen bu siparişlere ilişkin primler takip eden ay hesabına eksi prim olarak yansıtılır. Eksi prim, BioBellinda’nın Bireysel Girişimciden olan alacağını gösterir.

3. Bağımsız Girişimcilere, işbu Kazanç Planı çerçevesinde hak kazanmış oldukları alacakları siparişleri takip eden bir sonraki ay içerisinde ödenir. Ancak, sisteme yeni dâhil olan Bağımsız Girişimcilerin ilk hakedişleri; ilk siparişlerini takip eden ikinci ay içerisinde ödenir.

4. BioBellinda, işbu kazanç planında herhangi bir bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. BioBellinda, işbu kazanç planında atıf yapılan fiyat listesi vb. belgeleri güncelleme ve/veya yeni kazanç planı ilave etme hakkında sahiptir.

6. Bağımsız Girişimci, işbu kazanç planında ve/veya atıf yapılan fiyat listesi vb. belgelerdeki değişiklikleri takiple mükelleftir.

7. 2021 yılı için 1 PD = 6-TL (altı TürkLirası) dir.

8. İşbu kazanç planı 01.01.2021 tarihi itibari ile geçerlidir.


İcon 2
İade Garantisi Ürün İade Garantisi
İcon 3
Hızlı Destek Hızlı ve Kolay Çözüm
İcon 4
3D Secure Güvenli Ödeme Yöntemi